Om sidan.

Test-version 1.0 av MsOnline - ersättare till AcOnline.

ASP.NET (4.5)
MVC, Razor, Ajax, bootstrap, iTextSharp
ACMS 1.0.12.3
Produktansvarig: Fredrik Eriksson
Utvecklare: Nils Wendel